นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อความปลอดภัยของสมาชิกและผู้ใช้งานทั่วไป

ทางเว็บไซต์ Facelandz.com (เฟสแลนด์ ซี ดอทคอม) จะเก็บข้อมูลสมาชิกไว้ดังนี้

1.อีเมล์

2.รหัสผ่านส่วนตัวที่ใช้เข้าสู่ระบบ

3.ชื่อ-สกุล

4.ที่อยู่

5.หมายเลขโทรศัพท์

การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ทางเว็บไซต์ Facelandz.com (เฟสแลนด์ ซี ดอทคอม) คำนึงถึง สิทธิเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ ทางเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ใช้การการค้าต่าง ๆ ทาง Facelandz.com อาจเปิดเผยข้อมูล เพื่อพิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของทาง Facelandz.com

ข้อตกลงการใช้งาน

สมาชิกที่มีการลงทะเบียน ประกาศซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์หรือใช้งานเว็บไซต์ Facelandz.com (เฟสแลนด์ ซี ดอทคอม) ถือว่าท่านได้ยอมรับการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราและถือว่าตกลงยอมรับกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ Facelandz.com (เฟสแลนด์ ซี ดอทคอม) ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา